Java OOP Rehberi: Metotlar

 • Merhaba Jetto Net takipçileri!

  Java Nesne Yönelimli Programlama (OOP) serimizin altıncı bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki yazımızda, nesnelerin kendi içlerinde nasıl gezindiklerini ve kendilerine nasıl başvurduklarını anlamamızı sağlayan "this" anahtar kelimesini incelemiştik. Bu yazımızda ise nesnelerin davranışlarını tanımlayan "metotları" (methods) keşfedeceğiz.

  Metot (Method) Nedir?

  Metotlar, bir nesnenin yapabileceği işlemleri (davranışları) temsil eden kod bloklarıdır. Tıpkı bir arabanın hızlanma, yavaşlama veya durma gibi farklı eylemleri gerçekleştirebilmesi gibi, nesneler de metotlar aracılığıyla çeşitli görevleri yerine getirir. Metotlar, belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya getirilmiş bir dizi komuttan oluşur.

  Metot Nasıl Tanımlanır?

  Java'da bir metot tanımlamak için şu adımları izleriz:

  1. Erişim Belirleyici (Access Modifier): Metodun hangi kapsamdan erişilebilir olduğunu belirler (public, private, protected veya default).
  2. Geri Dönüş Tipi (Return Type): Metodun geri döndüreceği değerin veri tipini belirtir (int, String, boolean vb.). Eğer metot bir değer döndürmüyorsa, geri dönüş tipi olarak void kullanılır.
  3. Metot Adı (Method Name): Metodun adını belirtir. Metot adları genellikle küçük harfle başlar ve anlamlı olmalıdır.
  4. Parametre Listesi (Parameter List): Metoda geçirilecek değerleri (argümanları) temsil eden değişkenleri tanımlar. Parametreler, veri tipi ve isim çiftleri şeklinde belirtilir.
  5. Metot Gövdesi (Method Body): Metodun gerçekleştireceği işlemleri içeren kod bloğudur. Metot gövdesi süslü parantezler ({}) içine yazılır.

  NOT: 1. madde için ayrı bir yazı hazırlayacağım!

  Metot Nasıl Çağrılır?

  Bir metodu çağırmak için, metot adının ardından parantezler (()) kullanılır. Eğer metot parametre alıyorsa, parantezler içinde parametre değerleri verilir.

  Code
  Araba myCar = new Araba();
  myCar.hizlan(20); // hizlan() metodunu 20 parametresiyle çağırma
  int mevcutHiz = myCar.mevcutHiziGoster(); // mevcutHiziGoster() metodunu çağırma ve dönüş değerini mevcutHiz değişkenine atama

  Metotların Avantajları

  • Kodun Yeniden Kullanılabilirliği: Metotlar, aynı işlemi tekrar tekrar yazmak yerine, bir kez tanımlanıp defalarca çağrılabilir.
  • Kodun Okunabilirliği: Metotlar, karmaşık işlemleri daha küçük ve anlamlı parçalara bölerek kodun okunabilirliğini artırır.
  • Kodun Bakım Kolaylığı: Metotlar, kodun daha kolay anlaşılmasını ve hataların daha hızlı bulunup düzeltilmesini sağlar.

  Sonuç

  Java'da metotlar, nesnelerin davranışlarını tanımlamamızı sağlayan güçlü araçlardır. Metotları kullanarak, kodlarımızı daha düzenli, anlaşılır, yeniden kullanılabilir ve bakımı kolay hale getirebiliriz. Yorum kısmında sorularınızı veya düşüncülerinizi yazabilirsiniz.

  Bir sonraki yazımızda, OOP'nin diğer önemli kavramlarını incelemeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!