Java OOP Rehberi: Sınıflar

 • Merhaba Jetto Net takipçileri!

  Java Nesne Tabanlı Programlama (OOP) serimize hoş geldiniz. Bu seride, Java'nın gücünü ortaya çıkaran OOP ilkelerini ve bunların Java'da nasıl uygulanacağını adım adım inceleyeceğiz. İlk durağımız OOP'un temel yapı taşları olan "sınıflar"dır.

  Sınıflar: Nesne Mimarisi

  Sınıflar, gerçek dünyadaki nesneleri modellemek için kullandığımız şablonlardır. Bir evin mimari kat planı gibi, bir sınıf da bir nesnenin özelliklerini (özelliklerini) ve davranışını (yöntemlerini) tanımlar. Bu şekilde karmaşık sistemleri daha basit parçalara ayırarak anlaşılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırıyoruz.

  Sınıf Nasıl Oluşturulur?

  Java'da sınıf oluşturmak çok basittir. Class anahtar kelimesiyle başlıyoruz ve ardından sınıfımıza bir isim veriyoruz. Bir sınıfın adı büyük harfle başlamalıdır ve genellikle ad olarak kullanıldığı nesneyi ifade eder. Sınıfın içinde nesnenin özelliklerini temsil eden değişkenler (özellikler) ve nesnenin davranışını temsil eden işlevler (yöntemler) bulunur.

  Yukardaki sınıf örneğinde, Araba adında bir sınıf oluşturdum. Bu sınıfın marka, model, yil ve renk adında dört niteliği ve hizlan() ile yavasla() adında iki metotu bulunmaktadır.

  Sınıf nitelikleri (Properties)

  Özellikler bir nesnenin özelliklerini tutar. Araba örneğinde marka, model, yıl ve renk özelliklerdir. Bu özellikler farklı veri türlerinde olabilir (String, int, double, boolean vb.).

  Sınıf yöntemleri (Methotlar)

  Yöntemler bir nesnenin davranışını tanımlar. Araba örneğinde, speed up() ve Slow down() yöntemlerdir. Bir yöntem, belirli bir görevi gerçekleştiren bir dizi komut içerir.

  Erişim Belirleyiciler

  Java'da erişim belirleyiciler, bir sınıfın üyelerine (nitelikler ve yöntemler) erişimi kontrol etmek için kullanılır. En sık kullanılan erişim değiştiriciler şunlardır:

  - public:k: Her yerden erişilebilir.
  - private: Yalnızca sınıf içinden erişilebilir.
  - protected: Aynı paketteki ve alt sınıflardaki sınıflar tarafından erişilebilir.
  - default (belirtilmemişse): Aynı paketteki sınıflar tarafından erişilebilir.

  Sınıfların Kullanımı

  Sınıflar, nesne tabanlı programlamanın temelidir. Bir sınıfı kullanarak, o sınıfın bir örneği olan nesne oluşturabiliriz. Nesneler, sınıfın özelliklerine ve metotlarına sahip olur.

  Bir sonraki yazımızda nesnelerin nasıl oluşturulduğunu ve kullanıldığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

  Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, iyi kodlamalar!

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!