C# ile Basit Bir Hesap Makinesi Oluşturma

 • C# ile Basit Bir Hesap Makinesi Oluşturma

  C#, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen ve çeşitli uygulamalar geliştirmek için kullanılan güçlü bir programlama dilidir. Bu makalede, C# kullanarak konsol üzerinde basit bir hesap makinesi oluşturmayı öğreneceksiniz.

  Adım 1: Proje Oluşturma

  İlk adım olarak, Visual Studio veya başka bir C# geliştirme ortamında yeni bir proje oluşturun. "File" menüsünden "New" seçeneğine gidin, ardından "Project"i seçin. Yeni bir "Console App (.NET Core)" projesi oluşturun ve istediğiniz bir isim verin.

  Adım 2: Kullanıcı Girişi

  İlk olarak, kullanıcıdan işlem yapmak istediği sayıları ve operatörü girmesini istememiz gerekiyor. Bu amaçla, konsoldan giriş almak için Console.ReadLine() fonksiyonunu kullanacağız. Ardından, girişi uygun veri türüne dönüştürmek için Convert.ToDouble() veya Convert.ToInt32() gibi yöntemleri kullanabiliriz.

  C#
  Console.WriteLine("İlk sayıyı girin:");
  double sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  
  Console.WriteLine("İkinci sayıyı girin:");
  double sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  
  Console.WriteLine("İşlemi seçin (+, -, *, /):");
  string islem = Console.ReadLine();

  Adım 3: Hesaplama İşlemleri

  Kullanıcının girdiği operatöre göre hesaplama işlemlerini gerçekleştirelim. Bu adımda, basit bir switch ifadesi kullanabiliriz.

  Adım 4: Sonucu Gösterme

  Son olarak, hesaplama işleminden elde edilen sonucu konsola yazdıralım.

  C#
  Console.WriteLine("Sonuç: " + sonuc);

  Tam Kod:

  Bu kod, kullanıcının iki sayı girmesini ve ardından bir işlem seçmesini sağlar. Ardından, seçilen işleme göre hesaplama yapar ve sonucu konsola yazdırır. Bu basit hesap makinesi, C# programlama dilini kullanarak konsol uygulamaları oluşturmayı öğrenmek isteyenler için harika bir başlangıç noktasıdır.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!