Java OOP Rehberi: Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)

 • Merhaba Jetto Net takipçileri!

  Java Nesne Yönelimli Programlama (OOP) serimizin bu bölümünde, nesnelerin nasıl değiştirileceğini kontrol etmemizi sağlayan önemli bir güvenlik görevlisiyle tanışacağız: Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers).

  Erişim Belirleyicileri (Access Modifiers) Nedir?

  Erişim belirleyicileri, bir sınıfın üyelerine (niteliklere ve metotlara) hangi kapsamdan erişilebileceğini belirleyen anahtar kelimelerdir. Bu sayede, nesnelerin iç yapısını koruyabilir, veri bütünlüğünü sağlayabilir ve kodumuzun daha güvenli olmasını sağlayabiliriz.

  Java'daki Erişim Belirleyicileri

  Java'da dört temel erişim belirleyicisi bulunur:

  1. public: Bir sınıf üyesi public olarak işaretlendiğinde, o üyeye aynı projedeki herhangi bir sınıftan erişilebilir. Bu, en geniş erişim seviyesidir.
  2. private: Bir sınıf üyesi private olarak işaretlendiğinde, o üyeye sadece kendi sınıfı içinden erişilebilir. Bu, en kısıtlı erişim seviyesidir.
  3. protected: Bir sınıf üyesi protected olarak işaretlendiğinde, o üyeye aynı paket içindeki sınıflar ve alt sınıflar tarafından erişilebilir.
  4. default: Bir sınıf üyesinin önüne hiçbir erişim belirleyicisi yazılmazsa, o üye default erişim seviyesine sahip olur. Bu durumda, o üyeye sadece aynı paket içindeki sınıflar tarafından erişilebilir.

  Erişim Belirleyicilerini Neden Kullanmalıyız?

  • Kapsülleme (Encapsulation): Erişim belirleyicileri, kapsülleme prensibini uygulamamızı sağlar. Nesnelerin iç yapısını gizleyerek, veri bütünlüğünü korur ve kodun daha güvenli olmasını sağlarız.
  • Kodun Bakım Kolaylığı: Erişim belirleyicileri, kodun daha iyi organize edilmesini ve daha kolay anlaşılmasını sağlar.
  • Kodun Yeniden Kullanılabilirliği: Erişim belirleyicileri, kodun farklı projelerde daha kolay yeniden kullanılmasını sağlar.

  Erişim Belirleyicileri Nasıl Kullanılır?

  Erişim belirleyicileri, sınıf üyelerinin (nitelikler ve metotlar) önüne yazılır.

  Code
  public class Araba {
    public String marka;     // Her yerden erişilebilir
    private int hiz;       // Sadece Araba sınıfı içinden erişilebilir
    protected String model;    // Aynı paket ve alt sınıflardan erişilebilir
    int yil;           // Aynı paket içinden erişilebilir (default)
  }

  Erişim belirleyicileri, Java'da nesne yönelimli programlamanın önemli bir parçasıdır. Erişim belirleyicilerini doğru kullanarak, kodumuzun daha güvenli, daha iyi organize edilmiş ve daha yeniden kullanılabilir olmasını sağlayabiliriz.

  Bir sonraki yazımızda, OOP'nin diğer önemli kavramlarını incelemeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

  Yorum kısmında sorularınızı veya düşüncülerinizi yazabilirsiniz.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!