Java'da String İşlemleri ve Temel Metodlar

 • Merhaba, değerli Jetto Net Üyeleri!

  Bu içeriğimizde Java programlama dilinde String veri türü üzerinde yapılan işlemleri ve temel metodları ele alacağız. Stringler, metin verilerini temsil etmek için kullanılan önemli bir veri türüdür ve Java'da geniş bir işlevselliğe sahiptir.

  String Nedir?

  String, Java'da metin verilerini temsil etmek için kullanılan bir sınıftır. Stringler, bir dizi karakterden oluşur ve birçok işleme ve manipülasyona olanak tanır.

  String Oluşturma ve Temel Kullanım

  Stringler, çift tırnak içine alınarak oluşturulabilirler. Ayrıca, bir String nesnesi oluşturmak için new anahtar kelimesi de kullanılabilir.

  Code
  // String oluşturma
  String text1 = "Merhaba";
  String text2 = new String("Dünya");

  String Metodları ve İşlemler

  Java'da String sınıfı birçok hazır metoda sahiptir. Bunlar arasında karakter sayısını bulma, alt diziyi alma, büyük/küçük harfe dönüştürme gibi işlemler bulunur.

  Code
  String text = "Java Programlama";
  int length = text.length(); // Stringin uzunluğunu bulma
  String substring = text.substring(5); // Belirli bir alt dizesini alma
  String upperCase = text.toUpperCase(); // Stringi büyük harfe dönüştürme

  String Karşılaştırma ve Manipülasyon

  Stringler arasında eşitlik kontrolü yapma, birleştirme işlemleri gibi manipülasyonlar da sıkça kullanılır.

  Code
  String str1 = "Java";
  String str2 = "Java";
  boolean isEqual = str1.equals(str2); // Stringlerin eşitliğini kontrol etme
  String concatenated = str1 + " " + str2; // Stringleri birleştirme

  Java'da String işlemleri, metin manipülasyonunda güçlü bir araç seti sunar. Bu içerik, Java'da String işlemlerinin temelini anlamanıza yardımcı olacaktır. Sizler hazır string metotları olarak başka neler kullanıyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

  İyi kodlamalar!

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!