DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Puan Hesaplama Nasıl Yapılır

 • DGS (Dikey Geçiş Sınavı) puanı, öğrencilerin önlisans düzeyindeki bir programdan lisans düzeyindeki bir programa geçiş yapabilmelerini sağlayan bir sınavdır. DGS puanı hesaplamak için genellikle kullanılan bir formül vardır. Bu formül şu şekildedir:

  DGS Puanı = YDYS Puanı * 0.6 + Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanı * 0.4

  Bu formülde:

  • YDYS puanı, Yabancı Dil Sınavı'ndan (genellikle İngilizce) alınan puandır.
  • TYT puanı, Temel Yeterlilik Testi'nden alınan puandır.

  Bu iki puanın ağırlıklı ortalaması DGS puanını oluşturur. Bu puan, öğrencilerin başvurdukları lisans programlarına yerleştirilme sürecinde kullanılır.

  Ancak, puan hesaplama süreci ülkeye göre farklılık gösterebilir ve zamanla değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güncel bilgiler için ilgili sınavın resmi websitesini veya yerel yetkilileri kontrol etmek önemlidir.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!