Java Dili ile Bir Algoritma Probleminin Çözümü

 • Selam herkese,

  Bugün Java dili ile bir algoritma probleminin çözümünü yapacağız!

  Yapmamız gereken program şöyle olacak: Konsoldan bir cümle alacağız ve bu cümlede kaç adet boşluk karakteri olduğunu sayıp konsola yazdıracağız.

  Hadi başlayalım!

  Öncelikle konsoldan veri alacağımız için Scanner sınıfını tanımlamamız ve import etmemiz gerekiyor.

  Java
  import java.util.Scanner;

  Bunu programda main sınıfının üstünde tanımlayacağız ve kodlarımızı main metodu içinde yazacağız.

  Code
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  Scanner nesnesini tanımladık.

  Şimdi konsola yazdırma komutu ile bir cümle girilmesini isteyeceğiz.

  Code
  System.out.print("Bir cümle girin: ");

  Bu cümleyi konsoldan alıp bir değişkene atayacağız ve artık işlemlerimizi yapmaya başlayacağız.

  Code
  String sentence = scanner.nextLine();

  "sentence" adlı string değişken oluşturduk ve konsoldan alınan değeri buraya atadık.

  String metotlarından olan length() ile cümlenin uzunluğunu alacağız!

  Code
  int sentenceLength = sentence.length();

  Bu şekilde bir tanımlama yaparak sentence değişkenindeki cümlenin uzunluğunu sentenceLength adındaki int değişkene atanmasını sağlıyoruz.

  Şimdi sıra geldi cümledeki boşlukları saymaya.

  Code
  int counter = 0;
  for(int i=0; i<sentenceLength; i++){
    if(sentence.charAt(i) == ' '){
      counter++;
    }
  }

  Bu kod başta counter değişkenini 0 değerini atayarak oluşturacak. Döngü değişkeni de 0'dan başlayacak ve cümlenin uzunluğundan bir küçük olana kadar her adımda i bir arttırılacak. Burada i < sentenceLength dememizin sebebi programlamada indexleme sıfırdan başladığı için son karakter dizinin uzunluğunun bir eksiğine denk gelecektir.

  Döngü içinde if tanımlayıp şart bloğunda charAt() metoduyla sentence değişkenindeki her karakter kontrol edilerek boşluğa eşit olduğunda counter değişkeni bir arttırılacak ve boşluk karakterine eşit değilse de döngüye dönülerek baştan diğer indeks kontrol edilecek. Bu sayede tüm boşluklar hesaplanacak.

  En son olarak konsola cümledeki boşluk karakterinin sayısı yazdırılacak.

  Code
  System.out.printf("-%s- cümlesinde %d adet boşluk vardır!", sentence, counter);

  Evet, girilen cümledeki boşluk karakteri sayısını bulan programın mantığı bu şekildedir. Sizler daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Görüşlerinizi veya sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!