PHP Dizileri: Temel Bilgiler ve Örnekler

 • Merhaba Jetto Forumu sakinleri,

  Bugün PHP'de dizileri anlatmak istiyorum. Diziler, birden fazla değeri tek bir değişken içinde saklayan ve her bir değere bir indeksle erişmemizi sağlayan veri yapılarıdır.

  Dizileri tanımlarken, genellikle "array()" fonksiyonunu kullanırız. Örneğin:

  Code
  $renkler = array("Kırmızı", "Mavi", "Yeşil");

  Yukarıdaki örnekte, "$renkler" adında bir dizi oluşturduk ve içine "Kırmızı", "Mavi" ve "Yeşil" renklerini ekledik.

  Dizilere erişmek için indeks numarasını kullanırız. Örneğin:

  Code
  echo $renkler[0]; // Kırmızı
  echo $renkler[1]; // Mavi
  echo $renkler[2]; // Yeşil

  Yukardaki kodlar çalıştığında konsolda yanlarındaki rengi göreceksiniz. Dizide belirtilen indexde hangi renk varsa o gelecek.

  Quote

  Dikkat: Php'de dizilerin indexi 0'dan başlar. Yani 4 elemanlı bir dizide sonuncu elemanın indexi 3'tür.

  Her zaman yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi diziler tanımlanmıyor. Genelde tanımlanan dizilerin eleman sayısı yüksek oluyor. Böyle durumda sizilerde dolaşmak için tek tek $renkler[0]; yazmaktansa "foreach" döngüsünü kullanırız. Örneğin:

  Code
  foreach ($renkler as $renk) {
    echo $renk . "<br>";
  }

  Yukarıdaki döngü, dizideki her bir elemanı dolaşarak blirlenen $renk değeri ile ekrana yazdıracaktır.

  Ayrıca, PHP'de birçok dizi fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin:

  Code
  $uzunluk = count($renkler); // Dizinin uzunluğunu bulma
  $ters = array_reverse($renkler); // Diziyi ters çevirme

  Bu örnekler, PHP'de dizilerin tanımlanması, erişimi ve bazı temel dizi fonksiyonlarını göstermektedir.

  1. Dizideki Tekrarlanan Elemanlar: Verilen bir dizide tekrarlanan elemanları bulun.
  2. Dizideki En Küçük Elemanı Bulma: Bir dizideki en küçük elemanı bulun.
  3. Dizi Sıralaması: Bir diziyi artan veya azalan şekilde sıralayın.
  4. Dizideki Çift Sayılar: Verilen bir dizideki çift sayıları bulun.
  5. Dizi Elemanlarının Ortalaması: Bir dizideki elemanların ortalamasını bulun.

  Eğer php dilini gerçekten öğrenmek istiyorsanız bu yazdıklarımı anladıktan sonra verdiğim bu 5 algoritma problemini çözmeniz dizi konusunu pekiştirecektir. Unutmayın, en etkili öğrenme yöntemi deneyerek ve uygulayarak öğrenmektir. Umarım bu örneklerle PHP'de dizileri daha iyi anlarsınız.

  Buraya kadar okuduysanız çok teşekkür ederim. Sorularınızı ve düşüncelerinizi konu altında belirtmeyi unutmayın.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!