Java OOP Rehberi: Interfaces (Arayüzler)

 • Merhaba Jetto Net takipçileri!

  Java Nesne Yönelimli Programlama (OOP) serimize hoş geldiniz. Bir önceki yazımızda, nesnelerin iç yapısını koruyan ve veri güvenliğini sağlayan kapsüllemeyi (encapsulation) incelemiştik. Bu yazımızda ise OOP'nin esnekliğini ve genişletilebilirliğini artıran önemli bir yapı olan "arayüzleri" (interfaces) keşfedeceğiz. Arayüzler, sınıflar arasında bir tür sözleşme görevi görerek, farklı sınıfların ortak davranışlar sergilemesini sağlar.

  Interface (Arayüz) Nedir?

  Java’da Interface kullanıldığı zaman içerisinde sadece kendi bünyesinden türeyen alt sınıfların kullanılması, doldurması zorunda olduğu içi boş bir metot tanımlaması gerçekleştirilen yapılardır. Biraz daha akılda kalıcılığı arttırmak için Java Interface Nedir sorusuna cevap olarak kendisinden üretilen sınıflar için bir kılavuz, yol gösterici veya gerçekleştirilmesi gereken görevler bütünü gibi örneklendirerek bu soruyu cevaplayabiliriz.
  Arayüzler, bir sınıfın ne yapması gerektiğini değil, nasıl yapması gerektiğini belirtir. Bu sayede, farklı sınıflar aynı arayüzü farklı şekillerde uygulayabilirler.

  Java'da Interface Tanımlaması

  Java'da bir sınıfı arayüz olarak tanımlamak için interface anahtar kelimesini kullanırız. Arayüzün büyük bir harfle başlamalı ve genellikle sıfat olarak belirlenmelidir (örneğin, Ucabilir, Yüzülebilir, Yenilebilir). Arayüzün içinde, metotların imzaları yer alır.

  Code
  public interface Ucabilir { 
  	void uc(); 
  	void yereIn();
   }

  Yukarda verilen örnekte, Ucabilir adında bir interface tanımladık. Bu interface, uc() ve yereIn() adında iki metot imzası içermektedir.

  Implementing (Arayüz Uygulama)

  Bir sınıf, bir arayüzü uygulamak için implements anahtar kelimesini kullanmalıdır. Bir sınıf bir arayüzü implement ettiğinde, o arayüzdeki tüm metotları uygulamak zorundadır.

  Yukarda verilen örnekte, Kus sınıfı, Ucabilir arayüzünü uygular. Bu yüzden, Kus sınıfı, uc() ve yereIn() metotlarını kendi içinde uygulamak mecburiyetindedir.

  Arayüzlerin Faydaları

  • Multiple Inheritance (Çoklu Kalıtım): Java, sınıflar için çoklu kalıtımı desteklemediğinden bahsetmiştik. Fakat, bir sınıf birden çok arayüzü uygulayabilir. Bu sayede, bir sınıf farklı arayüzlerden gelen metotları tek bir sınıfta birleştirebilir.
  • Esneklik: Arayüzler, sınıfların birbirlerinden bağımsız olarak gelişmesini sağlar. Bir arayüzü uygulayan sınıf değiştirilirse, diğer sınıflar etkilenmez.
  • Sözleşme (Contract): Arayüzleri, bir sınıfın hangi davranışları desteklemesi gerektiğini belirten bir çeşit sözleşme gibi düşünebiliriz. Bu sayede, daha anlaşılır ve düzenli bir kod yazılmış olur.

  Arayüzler, Java'da nesne yönelimli programlamanın önemli bir parçasıdır. Arayüzleri kullanarak kodlarımızı daha esnek, genişletilebilir ve anlaşılır hale getirebiliriz. Bir sonraki yazımızda, OOP'nin diğer önemli kavramlarını incelemeye devam edeceğiz. Yorumlar kısmında sorularınızı veya görüşlerinizi yazzabilirsiniz.

  İyi Kodlamalar!

Participate now!

Don't have an account yet? Become an active member of our community and discover interesting topics related to games and software! Sign up and participate in discussions, share your experiences and make new friends. We are sure that everyone can find a place for themselves in our community. Come and join us on a fun and informative journey!