Java OOP Rehberi: Yapıcı Metotlar (Constructors)

 • Merhaba Jetto Net takipçileri!

  Java Nesne Yönelimli Programlama (OOP) serimize hoş geldiniz. Bir önceki yazımızda, sınıfların nesnelerin şablonları olduğunu ve nesnelerin sınıfların canlı örnekleri olduğunu öğrenmiştik. Bu yazımızda ise nesneleri nasıl oluşturacağımızı sağlayan önemli bir kavram olan "yapıcı metotları" (constructors) inceleyeceğiz.

  Yapıcı Metot (Constructor) Nedir?

  Yapıcı metot, bir sınıfın nesnesi oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılan özel bir metottur. Yapıcı metotların temel amacı, yeni oluşturulan nesnenin başlangıç durumunu ayarlamak, yani nesnenin özelliklerine (niteliklerine) ilk değerlerini vermektir. Bu sayede, nesneler oluşturulduğu anda kullanıma hazır hale gelir.

  Yapıcı Metotların Özellikleri

  • İsim: Yapıcı metotların ismi, sınıfın ismiyle aynı olmalıdır.
  • Geri Dönüş Değeri: Yapıcı metotlar herhangi bir değer döndürmezler. Bu nedenle, geri dönüş tipi olarak void yazılmaz.
  • Erişim Belirleyiciler: Yapıcı metotlar genellikle public olarak tanımlanır, böylece sınıfın dışından nesne oluşturulabilir.
  • Parametreler: Yapıcı metotlar, nesnenin özelliklerine ilk değerlerini vermek için parametreler alabilirler.

  Varsayılan Yapıcı Metot (Default Constructor)

  Eğer bir sınıf için herhangi bir yapıcı metot tanımlamazsak, Java derleyicisi otomatik olarak parametresiz bir yapıcı metot oluşturur. Bu metoda "varsayılan yapıcı metot" denir. Varsayılan yapıcı metot, nesnenin özelliklerine varsayılan değerler atar (sayısal tipler için 0, boolean için false, nesneler için null).

  Parametreli Yapıcı Metotlar

  Nesnenin özelliklerine ilk değerlerini daha kontrollü bir şekilde vermek için parametreli yapıcı metotlar kullanabiliriz. Parametreli yapıcı metotlar, nesne oluşturulurken parametre olarak verilen değerleri kullanarak nesnenin özelliklerini başlatır.

  Kopyalama Yapıcı Metotlar (Copy Constructors)

  Kopyalama yapıcı metotlar, mevcut bir nesnenin kopyasını oluşturmak için kullanılır. Bu metotlar, parametre olarak aynı sınıftan bir nesne alır ve bu nesnenin özelliklerini yeni oluşturulan nesneye kopyalar.

  Yapıcı Metotların Kullanımı

  Yapıcı metotlar, new anahtar kelimesi ile birlikte kullanılır. Nesne oluşturulurken, yapıcı metoda parametreler verilir.

  Code
  Araba myCar = new Araba("BMW", "320i", 2023, "Mavi");

  Bu örnekte, Araba sınıfından myCar adında bir nesne oluşturduk. Nesne oluşturulurken, parametreli yapıcı metoda "BMW", "320i", 2023 ve "Mavi" değerlerini verdik. Bu değerler, nesnenin marka, model, yil ve renk özelliklerini başlatmak için kullanıldı.

  Umarım bu yazı, Java'da yapıcı metotlar konusunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Bir sonraki bölümde, OOP'nin diğer önemli kavramlarını incelemeye devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda bana iletebilirsiniz.

  İyi kodlamalar!

Participate now!

Don't have an account yet? Become an active member of our community and discover interesting topics related to games and software! Sign up and participate in discussions, share your experiences and make new friends. We are sure that everyone can find a place for themselves in our community. Come and join us on a fun and informative journey!