C++ Başlangıç Rehberi

 • Adım 1: C++ Ortamını Kurma

  1. C++ Derleyici Kurulumu:
   • Windows kullanıyorsanız, Login or Register to see the download link. veya Login or Register to see the download link. gibi bir derleyici seçebilirsiniz.
   • Linux kullanıyorsanız, genellikle GCC (GNU Compiler Collection) önceden yüklü gelir. Aşağıdaki komutla GCC'yi kontrol edebilirsiniz:
    Code
    bashCopy code
    g++ --version
   • macOS kullanıyorsanız, Xcode Command Line Tools'u yükleyebilirsiniz.

  Adım 2: Bir İlk Program Yazma

  1. Basit Bir "Merhaba Dünya" Programı:
   C
   cppCopy code
   #include <iostream>
   
   int main() {  std::cout << "Merhaba Dunya!" << std::endl;  return 0;
   }
   Bu program, ekrana "Merhaba Dunya!" yazdıran basit bir C++ programıdır. Programı oluşturup derleyerek çalıştırabilirsiniz.

  Adım 3: Temel C++ Sözdizimi ve Veri Tipleri

  1. Değişkenler ve Temel Veri Tipleri:
   C
   cppCopy code
   #include <iostream>
   
   int main() {  // Değişken tanımlama  int sayi = 5;  float ondalikSayi = 3.14;  char karakter = 'A';    // Ekrana değer yazdırma  std::cout << "Sayi: " << sayi << std::endl;  std::cout << "Ondalik Sayi: " << ondalikSayi << std::endl;  std::cout << "Karakter: " << karakter << std::endl;    return 0;
   }
   Bu program, temel veri tiplerini kullanarak değişken tanımlama ve ekrana değer yazdırma işlemlerini gösterir.

  Adım 4: Kullanıcıdan Giriş Alma ve Koşullu İfadeler

  1. Kullanıcıdan Giriş Alma ve Koşullu İfadeler:
   C
   cppCopy code
   #include <iostream>
   
   int main() {  int kullaniciSayisi;    // Kullanıcıdan giriş alma  std::cout << "Kac kisi var? ";  std::cin >> kullaniciSayisi;    // Koşullu ifade  if (kullaniciSayisi > 1) {    std::cout << "Grup var!" << std::endl;  } else if (kullaniciSayisi == 1) {    std::cout << "Tek bir kisi var." << std::endl;  } else {    std::cout << "Geçersiz sayi." << std::endl;  }    return 0;
   }
   Bu program, kullanıcıdan sayı almayı ve koşullu ifadeleri kullanmayı gösterir.

  Adım 5: Döngüler ve Temel Fonksiyonlar

  1. Döngüler ve Temel Fonksiyonlar:
   C
   cppCopy code
   #include <iostream>
   
   // Fonksiyon tanımlama
   void selamla() {  std::cout << "Merhaba!" << std::endl;
   }
   
   int main() {  // For döngüsü  for (int i = 0; i < 5; ++i) {    selamla();  }    // While döngüsü  int sayac = 0;  while (sayac < 3) {    std::cout << "Sayac: " << sayac << std::endl;    sayac++;  }    return 0;
   }
   Bu program, basit bir fonksiyon tanımlama, for ve while döngülerini kullanmayı gösterir.

  Bu adımlar, C++ programlamaya başlamak için temel bir temel oluşturacaktır. Daha sonra nesne yönelimli programlamaya (OOP) geçiş yapabilir ve daha karmaşık konuları öğrenebilirsiniz. Başarılar dilerim!


Participate now!

Don't have an account yet? Become an active member of our community and discover interesting topics related to games and software! Sign up and participate in discussions, share your experiences and make new friends. We are sure that everyone can find a place for themselves in our community. Come and join us on a fun and informative journey!